Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2020

7557 c7bc 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaerq erq
4344 840f 500
0081 2e38 500
Reposted fromxawery xawery viafalkaa falkaa
0675 32e6 500

fashionweeksfaves:

Armani Privé Fall 2018 Couture 

Reposted fromerial erial viawyspian wyspian

March 24 2020

8032 6016 500
Reposted frompulperybka pulperybka vianebthat nebthat
2525 1028 500
Reposted fromink ink viaOnly2you Only2you
3101 03b0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMartwa13 Martwa13
0220 19f9
9872 d772
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viarosalie rosalie
2901 6208 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapodprzykrywka podprzykrywka
5209 c42c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaLuukka Luukka

March 22 2020

0453 dd6f 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viahoneybunny honeybunny
7662 b4ee 500
Reposted fromniente niente viaikari ikari
5870 93b1 500
Reposted fromfenharell fenharell viabumpy bumpy
0809 7c4a 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viafairyland fairyland
Wszystko wiesz (...) Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko zrozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne, nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców.
— Marek Hłasko

March 21 2020

4040 44d3
Reposted frommiischa miischa viaszarykamien szarykamien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl