Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

4465 5af4
Reposted from3ch0 3ch0 viaciarka ciarka

June 27 2017

9874 0f79 500
Reposted frompsychobabble psychobabble viaazazel azazel
1342 6704 500

apt-goals:

berlin
ig source : @ doyoutravel

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaPicki91 Picki91

June 26 2017

2144 e75c 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viatbtf tbtf
7672 19e8 500

spiritsdancinginthenight:

Anubis & Horus spotted having tea in Cairo, 2006.

8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaoutofmyhead outofmyhead
8337 f6f9 500
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viajoannna joannna
6882 ed21
Reposted fromaletodelio aletodelio viaschwarzerwolf schwarzerwolf
Reposted fromheima heima viaelfy elfy
Ja byłem najcichszy. Nie próbowałem z nikim nic nawiązać, ale w ogóle taki jestem, że wolę bardzo chętnie nic nie mówić. Nie dlatego, że nie mam nic do mówienia, odwrotnie, bardzo odwrotnie, ale komu mówić, komu opowiadać, kto na to zasługuje? Dlatego wolę już słuchać chociażby.
— Edward Stachura "Nocna jazda pociągiem"
Reposted fromshieep shieep viaschwarzerwolf schwarzerwolf
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaschwarzerwolf schwarzerwolf

June 24 2017

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka
5800 0e38 500
Reposted fromdusix dusix viaswallowbirds swallowbirds
5556 6696
Reposted fromretro-girl retro-girl viaboredtodeath boredtodeath

June 23 2017

6535 6f17
minimalnie
1511 df5b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl