Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

8337 f6f9 500
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viajoannna joannna
6882 ed21
Reposted fromaletodelio aletodelio viaschwarzerwolf schwarzerwolf
Reposted fromheima heima viaelfy elfy
Ja byłem najcichszy. Nie próbowałem z nikim nic nawiązać, ale w ogóle taki jestem, że wolę bardzo chętnie nic nie mówić. Nie dlatego, że nie mam nic do mówienia, odwrotnie, bardzo odwrotnie, ale komu mówić, komu opowiadać, kto na to zasługuje? Dlatego wolę już słuchać chociażby.
— Edward Stachura "Nocna jazda pociągiem"
Reposted fromshieep shieep viaschwarzerwolf schwarzerwolf
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaschwarzerwolf schwarzerwolf

June 24 2017

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka
5800 0e38 500
Reposted fromdusix dusix viaswallowbirds swallowbirds
5556 6696
Reposted fromretro-girl retro-girl viaboredtodeath boredtodeath

June 23 2017

6535 6f17
minimalnie
1511 df5b
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet vianoirceur noirceur
1407 9759 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaavooid avooid
1185 42fc

June 20 2017

3957 47f0 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viakerosine kerosine
7924 e270
Reposted fromrtmn rtmn viagdziejestola gdziejestola
Usiądź ze mną.
Pomilczymy, popatrzymy
W tę noc ciemną.
— Tuwim
Reposted fromtirarira tirarira viagdziejestola gdziejestola
3677 b8b3
Reposted fromuoun uoun viawrite-url-here write-url-here
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl